"HET KLOKHUIS"

VERENIGING VAN NEDERLANDERS IN CHERSONISSOS

Get Adobe Flash player

Home

Het Klokhuis Kreta in Chersonissos bestaat al weer 10 jaar!

Ter gelegenheid daarvan hebben we een spetterende video gemaakt!

 

 

 

https://www.facebook.com/oogpuntschooltheater/videos/1208078165959070/

 

 

Wilt u ons ondersteunen? Dan kunt u uw donatie overmaken op een van onze rekeningen

ING bank Nederland
IBAN: NL35 INGB 0653 1931 22
BIC code: INGBNL2A
t.n.v. Vereniging Nederlanders in Chersonissos te Vleuten

ALPHA bank Griekenland
IBAN: GR20 0140 6650 6650 0200 2006 799
BIC code: CRBAGRAA
t.n.v. Het Klokhuis te Chersonissos

 

Ook van Koningsdag hebben we een hele leuke video:

https://www.youtube.com/watch?v=zcyyVTtL4wM&feature=youtu.be

 

Sinds oktober 2006 geven wij Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aan kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit. Onze school is erkend als een “NTC - locatie” en wij worden daardoor ondersteund door de Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Bovendien is onze school ook onderworpen aan het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

Het onderwijs op onze school wordt gekenmerkt door het werken met kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedere leerling. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan persoonlijke behoeften van de leerlingen te voldoen. We proberen een prettige leeromgeving te scheppen, waar de leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en waar ze gestimuleerd worden. De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met Nederland en worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.

Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland, zo veel als mogelijk, aansluiting vinden bij het Nederlandse onderwijs.

Wij nemen kinderen van alle drie de NTC-richtingen aan op onze school. De kinderen moeten echter wel in staat zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen. Bovendien moeten de kinderen en hun ouder(s) bereid zijn om thuis Nederlands te spreken en een kleine hoeveelheid huiswerk per les te maken. In principe kunnen kinderen op elk gewenst moment worden toegelaten.

Op onze NTC-school wordt in het schooljaar 2016/2017 les gegeven aan kinderen in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Onze school is gehuisvest aan de Odos Evropis 11 in het dorpje Piskopiano, behorend bij de gemeente Chersonissos. De afstand van school naar huis varieert van loopafstand tot enkele kilometers, en het vervoer van en naar school wordt door de ouders zelf geregeld. Het gaat hier om een traditioneel pand (zie bovenstaande foto), dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld aan de Vereniging. Voor die tijd werd het pand als lagere school en later als dokterspraktijk gebruikt.

Per groep is een cultuurprogramma opgesteld.Er worden leuke cultuuractiviteiten georganiseerd rondom bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Sinterklaas, carnaval, pasen en Koningsdag.

Uitgebreidere informatie vindt u onder het kopje "DOCUMENTEN".